Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >
Tài khoản giao dịch > Lịch sử hoán đổi
Lịch sử hoán đổi
  • Thời gian
  • Loại tiền hoán đổi
  • Số lượng đổi ra
  • Loại tiền
  • Số lượng
  • Phí thủ tục hoàn đổi
  • Swap Rate
  • Status