{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Quản lý API

Nhắc nhở

Huobi cung cấp cho bạn API rộng rãi, bạn có thể sử dụng API tra vấn tình hình, tự động giao dịch và các dịch vụ khác. Thông qua file tra xem hướng dẫn sử dụng.

Mỗi tài khoản người dùng cài đặt nhiều nhất 20 cặp chìa khoá bí mật.

Vui lòng không tiết lộ API Key của bạn tránh tổn thất tài sản.Nhằm đảm bảo an toàn, khuyên bạn nên liên kết IP cho API key, mỗi API key có thể liên kết nhiều nhất 20 địa chỉ IP hoặc đoạn IP. Mỗi địa chỉ IP hoặc đoạn IP điền trực tiếp, nhiều địa chỉ IP hoặc đoạn IP dùng dấu phẩy để cách . Ví dụ: 192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.0.1/24

Thời gian tạo mớiGhi chúQuyền hạnTruy cập chìa khóa bí mật Access KeyBind IP AddressThời gian có hiệu lực còn lại (ngày)StatusAction